fbpx

נוהלי המועדון

חוקי התנהגות בדאנג’ן אנו מצפים מחברי המועדון והאורחים להתנהג בצורה אחראית, נימוסית וסובלנית באופן בוגר ובכבוד הדדי בכל אירועי המקום.חשיפת זהותם של באי המועדון הינה אסורה בהחלט, כמו כן כל המתרחש והנאמר במסגרת אירועי המועדון והמסיבות חייב להישאר חסוי.חובה על חברי המועדון והאורחים לציית לכל חוקי המועדון הכל אירועיו השונים , אי ציות לחוקים ילווה בסילוק מהמועדון לצמיתות. בהחלט.

  • השימוש הסמים אסור בהחלט
  • אין לשתות בצורה מוגזמת שתגרום להתנהגות בלתי הולמת במועדון
  • אין לגעת או לשוחח עם המשתתפים ללא הסכמה מוחלטת מכל הצדדים
  • צילום ללא אישור בעלי המועדון ואורחיו אסור בהחלט
  • חובה על באי המועדון ואורחיו לכבד את טבעו המיני של המועדון
  • השתנות ומשחקי צואה אסורים בהחלט!

אנו ממליצים שבאי המועדון ואורחיו יגיעו בלבוש התואם את הסצנה, הדרישה המינימלית היא לבוש שחורלמי שמשחקלהיות בטוח, שפוי ובהסכמה הדדית כמוגדר על ידי כל המשתתפים המעורבים במשחק”לא” פירושו “לא” , “ולא” אולי “ולא” כןהשתמש בהיגיון פשוט במשחק , בתוך גבולות היכולות הרגשיות, מנטליות ופיזיות האישיים שלכם.אין לקיים יחסי מין, חתכים ומשחקי חניקה (חניקות ,עצירות נשימה,קשירות סביב הצוואר) אסורים בהחלט.

SIGN INTO YOUR ACCOUNT CREATE NEW ACCOUNT

 
×
CREATE ACCOUNT ALREADY HAVE AN ACCOUNT?
 
×
FORGOT YOUR DETAILS?
×

Go up

WhatsApp Logo הודעות בלבד
X